Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


Dokumenty Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu


Wnioski o utworzenie kont uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) na portalu Wrocławska Edukacja oraz wydania i rejestracji elektronicznej karty identyfikacyjnej
A.Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
B.Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
C.Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
D.Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
E.Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
 
1.Statut Przedszkola nr 9 z oddziałami integracyjnymipobierz
2.Statut Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
3.Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
 
4.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowychpobierz
5.Podstawa programowa wychowania przedszkolnegopobierz
Regulaminy i zasady w SP17
7.BHP na lekcji pływania cz.1pobierz
8.BHP na lekcji pływania cz.2pobierz
9.Kontrakt - odwoływanie i skracanie zajęćpobierz
10.Kontrola obowiązku szkolnegopobierz
11.Procedura korzystania z telefonów komórkowychpobierz
12.Wyciąg z regulaminu korzystania z podręcznikówpobierz
12.Regulamin szatnipobierz
13.Jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęćpobierz
14.Deklaracja udziału ucznia w zajęciach dodatkowychpobierz
15.Zgoda rodziców na udział ucznia w zawodach, imprezach itp. organizowanych przez SP17pobierz
16.Regulamin Organizacyjnypobierz
17.Regulamin Pracy ZSP 17pobierz
18.Regulamin wynagradzania pracowników samorządowychpobierz
19.Regulamin wycieczekpobierz
20.Procedury interwencyjnepobierz
19.PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
a.Edukacja wczesnoszkolnapobierz
b.Zachowanie w klasach I-IIIpobierz
c.Język polskipobierz
d.Język angielskipobierz
d.załącznik 1 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy4pobierz
d.załącznik 2 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy5pobierz
d.załącznik 3 - J.ang.-Kryteria oceniania Evolution3pobierz
d.załącznik 4 - J.ang.-Kryteria oceniania AllClear7pobierz
d.załącznik 4 - J.ang.-Kryteria oceniania Repetytoriumpobierz
e.Język hiszpańskipobierz
f.Historiapobierz
g.Matematykapobierz
h.Przyrodapobierz
h.Biologiapobierz
i.Geografiapobierz
j.Fizykapobierz
k.Chemiapobierz
l.Muzykapobierz
m.Plastykapobierz
n.Zajęcia technicznepobierz
o.Zajęcia komputerowepobierz
p.Wychowanie fizycznepobierz
r.Pływaniepobierz
s.Religiapobierz

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich uzywania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.