Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.sp17@op.pl


Dokumenty Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu


Wnioski o utworzenie kont uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) na portalu Wrocławska Edukacja oraz wydania i rejestracji elektronicznej karty identyfikacyjnej
A.Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
B.Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
C.Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
D.Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
E.Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
 
1.Statut Przedszkola nr 9 z oddziałami integracyjnymipobierz
2.Statut Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
3.Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
 
4.Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowychpobierz
5.Podstawa programowa wychowania przedszkolnegopobierz
6.Regulamin Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 We Wrocławiupobierz
Regulaminy i zasady w SP17
7.BHP na lekcji pływania cz.1pobierz
8.BHP na lekcji pływania cz.2pobierz
9.Kontrakt - odwoływanie i skracanie zajęćpobierz
10.Kontrola obowiązku szkolnegopobierz
11.Procedura korzystania z telefonów komórkowychpobierz
12.Wyciąg z regulaminu korzystania z podręcznikówpobierz
13.Jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęćpobierz
14.Deklaracja udziału ucznia w zajęciach dodatkowychpobierz
15.Zgoda rodziców na udział ucznia w zawodach, imprezach itp. organizowanych przez SP17pobierz
16.PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
a.Edukacja wczesnoszkolnapobierz
b.Zachowanie w klasach I-IIIpobierz
c.Język polskipobierz
d.Język angielskipobierz
d.załącznik 1 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy4pobierz
d.załącznik 2 - J.ang.-Kryteria oceniania Evolution1pobierz
d.załącznik 3 - J.ang.-Kryteria oceniania Evolution2pobierz
d.załącznik 4 - J.ang.-Kryteria oceniania Evolution3pobierz
e.Język hiszpańskipobierz
f.Historiapobierz
g.Matematykapobierz
h.Przyrodapobierz
i.Muzykapobierz
j.Plastykapobierz
k.Zajęcia technicznepobierz
l.Zajęcia komputerowepobierz
m.Wychowanie fizycznepobierz
n.Pływaniepobierz
o.Religiapobierz

strona Predszkola nr 9

patron szkoły

plan lekcji 2016/17

plan pracy szkoły

zastępstwa

szkółka pływania

Galop

Rada Rodziców

Biuletyn Informacji Publicznej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich uzywania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.