Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

JADŁOSPIS NA DNI 20.09 - 01.10

OPŁATY ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU WYNOSZĄ:

21 dni x 9zł = 189zł - dwa dania
21 dni x 4zł = 84zł - zupa
Wpłata na konto : Bank PKO BP 72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 ZSP-17 ul. Wieczysta 105

WPŁATY ZA OBIADY PROSIMY DOKONYWAĆ 2 DNI WCZEŚNIEJ. POSIŁKI BĘDĄ WYDAWANE OD NASTĘPNEGO DNIA PO DNIU WPŁYWU ZAPŁATY NA KONTO SZKOŁY.

Nieobecność ucznia należy zgłaszać telefonicznie 71/ 798 69 23 w.150 do godz. 8.30 Informację o odpisach za obiady można uzyskać pod nr tel. 71/ 798 69 23 w.113. Ponadto będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły między 26-27 dniem każdego miesiąca.Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 Cena obiadu: 9zł - dwa dania (zupa + drugie danie); 4zł - zupa

Konto szkoły:
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 dotyczy klas 1-8
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul Wieczysta 105 50-550 Wrocław

W tytule wpłaty wpisujemy:
 Imię i nazwisko dziecka i klasa
 opłata za obiady za miesiąc…..( nazwa miesiąca, rok)
 W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach – wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki

 W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosi ć ten fakt telefonicznie najpóźniej w dniu wydawania obiadu do godz.8:30 pod nr telefonu 71- 798 -69- 23 wew. 150 lub osobiście na portierni szkoły.

 Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie Lista odpisów na obiady będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej 24 każdego miesiąca /do tego dnia liczone będą odpisy za obiady/

(Jadłospisy dostępne są na stronie szkoły w zakładce „RODZICE”)

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej