Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

OPŁATY ZA OBIADY W MAJU 2021 WYNOSZĄ:

20 dni x 8zł = 160zł
20 dni x 3,60zł = 72zł - zupa
Karnet obowiązuje od 4.05 do 31.05
Wykaz odpisów za obiady 1.03-31.03 znajduje się na tablicy przy wejściu do szkoły oraz informacja telefonieczna 71/7986923 wew. 111

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 Cena obiadu: 8zł - dwa dania (zupa + drugie danie); 3,60zł - zupa

 Wpłata za obiady dokonywana jest z góry, na konto szkoły w terminie Od 24 do 31 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów/liczy się data wpływu środków na konto szkoły/

Konto szkoły:
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 dotyczy klas 1-8
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul Wieczysta 105 50-550 Wrocław

W tytule wpłaty wpisujemy:
 Imię i nazwisko dziecka i klasa
 opłata za obiady za miesiąc…..( nazwa miesiąca, rok)
 W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach – wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki

 W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosi ć ten fakt telefonicznie najpóźniej w dniu wydawania obiadu do godz.8:30 pod nr telefonu 71- 798 -69- 23 wew. 150 lub osobiście na portierni szkoły.

 Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie Lista odpisów na obiady będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej 24 każdego miesiąca /do tego dnia liczone będą odpisy za obiady/

(Jadłospisy dostępne są na stronie szkoły w zakładce „RODZICE”)

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej