Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


OPŁATY ZA OBIADY W CZERWCU 2020 WYNOSZĄ:

DOTYCZY KLAS I-III

18 dni x 7zł = 126zł minus odpisy
Informacja o odpisach na tablicy przy świetlicy szkolnej. Karnet obowiązuje od 01.06.2020 do 25.06.2020


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 Cena obiadu: 7zł - dwa dania (zupa + drugie danie); 3,20zł - zupa

 Wpłata za obiady dokonywana jest z góry, na konto szkoły w terminie Od 24 do 31 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów/liczy się data wpływu środków na konto szkoły/

Konto szkoły:
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 dotyczy klas 1-8
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul Wieczysta 105 50-550 Wrocław

W tytule wpłaty wpisujemy:
 Imię i nazwisko dziecka i klasa
 opłata za obiady za miesiąc…..( nazwa miesiąca, rok)
 W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach – wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki

 W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosi ć ten fakt telefonicznie najpóźniej w dniu wydawania obiadu do godz.8:30 pod nr telefonu 71- 798 -69- 23 wew. 150 lub osobiście na portierni szkoły.

 Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie Lista odpisów na obiady będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej 24 każdego miesiąca /do tego dnia liczone będą odpisy za obiady/

(Jadłospisy dostępne są na stronie szkoły w zakładce „RODZICE”)

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej