Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


PÓŁKOLONIA ZIMOWA 2020 W SP17
10 - 14 lutego 2020r.

Zapisy odbędą się we wtorek 10.12.2019 r.w godz. 6:30 – 8:00.

Forma zapisów:
 Z portierni i strony internetowej można pobrać kartę zgłoszenia na półkolonię.

 W dniu zapisów należy złożyć kartę zgłoszeniową i dopiero wtedy zostanie wydana oficjalna karta kwalifikacyjna i numer konta na który będzie należało wpłacić pieniądze (50 zł za tydzień).

 PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ PO 1 STYCZNIA

 Wypełnione karty wraz z dowodem wpłaty (włożonym do zaklejonej koperty) będzie można złożyć w szkole do piątku 10.01.2020r. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy.

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJMOWANIU NA WYPOCZYNEK MAJĄDZIECI UCZĄCE SIĘ W SZKOLE ORGANIZUJĄCEJ WYPOCZYNEK.

Karta zgłoszenia na półkolonię

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej