Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


Dolnośląskie Kuratorium Oświaty,
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk
zapraszają do udziału w konkursie
Od "Solidarności" do Trzeciej Rzeczpospolitej

| Wyniki II etapu | Wyniki finału |

  Konkurs organizują:
 • Szkoła Podstawowa nr 17
 • Gimnazjum nr 14 z Wrocławia
 • XIII Liceum Ogólnokształcące z Wrocławia

  Patronat nad konkursem sprawują:
 • Prezydent Wrocławia - pan Rafał Dutkiewicz;
 • Instytut Pamięci Narodowej;
 • NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk;
 • Dolnośląski Kurator Oświaty.

Tegoroczna edycja konkursu będzie dotyczyła historii Polski z elementami historii powszechnej w latach 1956 - 2005.

UWAGA!
W tym roku uczniowie szkół podstawowych przygotują się z historii Polski i powszechnej
w latach 1980 - 2005


  CELE KONKURSU
  poznanie i zrozumienie przez uczniów:
 • na czym polegał kult jednostki i socrealizm;
 • roli Kościoła w walce z komunizmem;
 • postawy władz partyjnych i państwowych wobec robotniczych protestów;
 • polityki gospodarczej Gierka, jako przyczyny kryzysu społecznego i gospodarczego;
 • znaczenie wyboru Karola Wojtyły na papieża;
 • zasadności postulatów strajkowych sierpnia 1980 roku;
 • przyczyn i skutków stanu wojennego;
 • przyczyn i skutków „Okrągłego Stołu”;
 • dlaczego i na jakich zasadach doszło do częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku;
 • roli Wrocławia w latach 80 jako jednego z najważniejszych miejsc oporu antykomunistycznego;
 • założeń planu Balcerowicza;
 • przyczyn i skutków buntów społecznych w państwach tzw. demokracji ludowej;
 • źródeł konfliktu między ZSRR a mocarstwami zachodnimi;
 • procesu rozszerzania Unii Europejskiej i NATO

  Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach.
 1. ETAP SZKOLNY - każda szkoła przeprowadza we własnym zakresie eliminacje, w wyniku których zostaje wyłoniona trzyosobowa drużyna. Wybrana trójka będzie reprezentować szkołę w etapie międzyszkolnym. Imiona i nazwiska uczniów oraz opiekuna, nazwę i adres szkoły prosimy zgłaszać do dnia 13 lutego 2015r. faxem do Szkoły Podstawowej nr 17 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 105: fax: (71) 336-23-50 lub na adres e-mailowy: sekretariat.sp17@op.pl.
 2. ETAP MIĘDZYSZKOLNY (powiatowy, wrocławski) - odbędzie się 28 lutego 2015 roku o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 105. Każdy uczeń będzie indywidualnie rozwiązywał test wyboru. Suma punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników będzie stanowiła o wyniku trzyosobowych drużyn. Do etapu wojewódzkiego przechodzą dwa zespoły(z poszczególnych powiatów), które uzyskają największą liczbę punktów. Jeżeli ilości drużyn z każdego powiatu będzie niewystarczająca (minimum 3) organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przeprowadzeniu etapu powiatowego. Wyniki zostaną podane do 5 marca 2015 roku i przesłane na adresy e-mailowe opiekunów grup.
 3. ETAP WOJEWÓDZKI (finał) - odbędzie się 28 marca 2015 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 105. W finale konkursu trzyosobowe drużyny (wyłonione w etapach powiatowych) ustnie odpowiadają na pytania. W tym samym dniu zostaną podane wyniki i odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Zalecana literatura

  SZKOŁA PODSTAWOWA:
 • Włodzimierz Mędrzecki, Robert Szuchta, U źródeł współczesności. Dzieje Nowożytne i najnowsze, podręcznik do gimnazjum, klasa 3, WSiP;
 • Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (rozdział opracowany przez Łukasza Kamińskiego „Koniec PRL-u”);

  GIMNAZJA:
 • Roszak Stanisław, Kłaczkow Jarosław, „Poznać przeszłość” Wiek XX Podręcznik Dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Nowa Era 2012;
 • Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (rozdziały 3-7);
 • Wrocław walczy o wolność, pod red. Joanna Banaś, Dorota Przerwa, wydawnictwo „Profil” ,Wrocław 2005;
 • www.pamiec.pl/portale (tematyczne portale, wzbogacone o zdjęcia, filmy , teksty źródłowe, teksty piosenek):
 • www.grudzien70.ipn.gov.pl
 • www.czerwiec56.ipn.gov.pl
 • xj.popieluszko.pl
 • www.sierpien1980.pl
 • www.marzec1968.pl

  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
 • Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu (rozdziały III-VIII), Warszawa-Bielsko-Biała 2008
 • Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 ( rozdziały 3-7)
 • Holzer Jerzy, Polska 1980-1989, Warszawa 1995.
 • Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997 (i kolejne wydania).
 • Roszak Stanisław, Kłaczkow Jarosław, „Poznać przeszłość” Wiek XX Podręcznik Dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Nowa Era 2012;
            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich uzywania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.