Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Harmonogramy oraz kryteria rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej (w tym do klasy VII dwujęzycznej) i ponadpodstawowej są na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Szkoła zakupuje podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII z dotacji rządowej. Rodzice kupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (w tabeli zaznaczono na żółto materiały do religii), a w klasach z innowacją pedagogiczną, które mają język hiszpański podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego..

Religia:
W klasach I i II podręcznik.
W klasach III – VIII trzeba zakupić podręcznik wraz z ćwiczeniami.

Język hiszpański:
Podręcznik i ćwiczenia: Clan 7 con Hola, amigos! Wydawnictwo Edinumen
klasa 1a, 1b - zaczyna podręcznik Clan 7 cz.1
klasa 2a - kontynuuje podręcznik Clan 7 cz.1
klasa 3a - kończy podręcznik Clan 7 cz.1 i zaczyna cz.2
klasa 4a - kontynuuje podręcznik Clan 7 cz.2
klasa 5a - kończy podręcznik Clan 7 cz.2 i zaczyna cz.3
klasa 6a - kontynuuje podręcznik Clan 7 cz.3


Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024/25

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminie 25.06 - 27.06 do godz. 15.00

Wniosek - link

W imieniu samorządu Województwa Dolnośląskiego zachęcamy uczniów powyżej 10. roku życia i ich rodziców do korzystania z bezpłatnego telefonu wsparcia psychicznego tel. 800 805 600

Rekrutacja na półkolonie będzie prowadzona w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a we Wrocławiu, sala nr 108 budynek C, w dniach od 26.06.2023 do 30.06.2023, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Zapisu na półkolonie można dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, więcej informacji pod nr tel.: 71 798 67 00

Zgłoszenie do udziału w półkoloniach odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularza zgłoszenia do udziału w półkoloniach wraz z deklaracją uczestnictwa oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 1 do regulaminu
Oświadczenia dotyczącego kryteriów rekrutacji - załącznik nr 2 do regulaminu
Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z wymaganymi zgodami - załącznik nr 3 do regulaminu
Zaakceptowanego regulaminu półkolonii - załącznik nr 4 do Regulaminu.

W sytuacji przekroczenia liczby 150 zapisów na liście rezerwowej, termin rekrutacji może zostać skrócony dla każdego z turnusów, Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez rodzica w dokumentach rekrutacyjnych.

Informacje organizacyjne

Zaplanowanych jest łącznie 915 miejsc na półkoloniach - w tym co najmniej 585 miejsc dla uczniów migrantów (tj. obywateli z terenu Ukrainy przybyłych na terytorium Polski po 24.02.2022 w związku z wybuchem wojny).
Planowana jest realizacja zajęć dla łącznie 60 grup w okresie od 17 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.:
Turnus 1 - 17.07 - 21.07.2023 r. - 10 grup, łącznie 155 osób
Turnus 2 - 24.07 - 28.07.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 3 - 31.07 - 04.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 4 - 07.08 - 11.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 5 - 14.08 - 18.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby
Turnus 6 - 21.08 - 25.08.2023 r. - 10 grup, łącznie 152 osoby.
W ramach każdego Zadania (turnusu) uczestnicy/uczestniczki zostaną podzieleni na 10 grup tematycznych:
2 grupy - zajęcia kreatywne,
3 grupy - zajęcia sportowe,
2 grupy - zajęcia naukowe,
3 grupy - zajęcia rekreacyjne.
Uczestnicy/uczestniczki półkolonii podzieleni będą, w ramach każdego turnusu, na grupy wiekowe:

5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach I - III,
5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach IV - VI.
Miejsce realizacji wypoczynku - budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior, ul. Kwidzyńska 5, Wrocław.
Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione:

opiekę w godzinach 7.30 - 16.30
wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad + podwieczorek
stały dostęp do wody
wyjścia i wycieczki
opiekę wykwalifikowanych animatorów/wychowawców
materiały niezbędne do realizacji zajęć
opiekę psychologa/pedagoga oraz asystenta międzykulturowego/tłumacza
ubezpieczenie NNW.

Czas trwania jednego turnusu to 5 dni od poniedziałku do piątku.
Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w max. dwóch turnusach.
W ramach każdej z form: jedna całodniowa wycieczka wyjazdowa, co najmniej jedno wyjście do miejsc rozrywki takich jak np. park trampolin, ścianki wspinaczkowe, itp.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku cz. 1.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku cz. 2.pdf

Program - grupa kreatywna.pdf

Program - grupa naukowa.pdf

Program - grupa rekreacyjna.pdf

Regulamin rekrutacji na pólkolonie_Międzykulturowa szkoła.pdf

Regulamin półkolonii.pdf

Formularz zgłoszenia do udziału w półkoloniach.docx

Oświadczenie dotyczace kryteriów rekrutacji.docx

Deklaracja dostępności |  BIP