Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Informacje dla pracowników

UZUPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE ZOSTAWIĆ NA PORTIERNI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30.04.2023

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI SOCJALNEJ/LOSOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU

Deklaracja dostępności |  BIP