Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Lp. Klauzula pobierz
. Złożenie pisma w placówce POBIERZ
. Postępowanie administracyjne POBIERZ
. Korespondencja elektroniczna POBIERZ
. Korzystanie ze strony internetowej http://www.sp17.net.pl/ POBIERZ
. Zawarcie umowa POBIERZ
. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego POBIERZ
. Rekrutacja pracownika POBIERZ
. Zatrudnienie nauczyciela POBIERZ
. Dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki POBIERZ
. Pracownik samorządowy POBIERZ
. Edukacja dziecka w placówce POBIERZ
. Umowa najmu POBIERZ
. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego POBIERZ
. Korzystanie z biblioteki POBIERZ
. Wolontariat POBIERZ
. Ewidencja wejść i wyjść POBIERZ
. Opiekun wycieczki POBIERZ
. Półkolonie POBIERZ
. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych POBIERZ
. Praktykant POBIERZ
. Fundusz Zdrowotny POBIERZ
. Monitoring POBIERZ
. Przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego POBIERZ
. Pracownicze Plany Kapitałowe POBIERZ
. Sygnaliści - osoba zgłaszająca POBIERZ
. Sygnaliści - osoba, której dotyczy naruszenie POBIERZ
. Sygnaliści - świadek i osoby trzecie POBIERZ

Deklaracja dostępności |  BIP