Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

JADŁOSPIS 17.06 - 20.06


CZERWIEC 2024

Podana cena obiadów obejmuje 3-20.06.24

Ostatnim dniem wydawania obiadów jest czwartek 20.06.2024

Dwa dania 14 dni x 12,00zł = 168zł

Zupa 14 dni x 5,50zł = 77zł

Odpisy za maj wywieszone w holu szkoły zostały wyliczone na dzień: 24-05-2024 godz. 14:00. Wszelkie odpisy zgłoszone po tym terminie nie są ujęte na wywieszonym wydruku


Wpłaty za obiady należy dokonać na konto szkoły:
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
72 1020 5226 0000 6602 0416 4638
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław

W tytule wpłaty należy wpisać:
- imię i nazwisko dziecka oraz klasę
- opłata za obiad/zupy za (miesiąc, rok)
- w przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach - wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki

ZSP NR 17 WE WROCŁAWIU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DOKONYWANIE TERMINOWYCH WPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY, CO NAJMNIEJ 2 DNI WCZEŚNIEJ.

Wpłaty na konto szkoły NIE są dla nas widoczne natychmiastowo, np. 5.09.2023 rano wyciąg bankowy mamy z dnia 4.09.2023 i tylko te dzieci, dla których wpłata będzie widoczna na tym wyciągu są wpisywane na obiad od 5.09.2023.

ODPISY:

W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy ten fakt zgłosić do godziny 8:00 wiadomością poprzez dziennik Librus do SEKRATERIATU

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą liczone jako odpisy i mogą zostać odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczone.

 Lista odpisów za obiady za dany miesiąc, będzie wywieszana na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły w okresie między 27-29 dniem każdego miesiąca. Informacje o odpisach/nadpłatach za obiady można uzyskać pod numerem telefonu: 71/ 798 69 23 wew.100 lub poprzez dziennik Librus (wiadomość do sekretariatu)

UWAGA
• kwota z odpisów i nadpłat jest przepisywana na kolejny miesiąc tylko w przypadku zgłoszenia, że dziecko nadal będzie chodzić na obiady
zgłoszenia można dokonać poprzez dziennik Librus (wiadomość do sekretariatu)
• wpłata na kolejny miesiąc jest równoznaczna ze zgłoszeniem, należy jednak pamiętać, że wpłaty nie są dla nas widoczne natychmiastowo. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia dziecko zostanie wpisane na obiad dopiero kiedy wpłata pojawi się na wyciągu

Deklaracja dostępności |  BIP