Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

JADŁOSPIS 20.023 - 24.03

JADŁOSPIS 6.03 - 10.03


MARZEC 2023

Cena obiadów od 1.03.23 - 31.03.2023

Dwa dania 23 dni x 12,00zł = 276,00zł

Zupa 23 dni x 5,50zł = 126,50zł

ZSP NR 17 WE WROCŁAWIU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DOKONYWANIE TERMINOWYCH WPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY, CO NAJMNIEJ 2 DNI WCZEŚNIEJ.

np. 1.03.2023 RANO WYCIĄG BANKOWY MAMY Z DNIA 28.02.2023 I TYLKO TE DZIECI, DLA KTÓRYCH WPŁATA BĘDZIE WIDOCZNA (1.03.2023) BĘDĄ SZŁY NA OBIAD

RACHUNEK BANKOWY KONTA SZKOŁY: Bank PKO BP 72 1020 5226 0000 6602 0416 4638

INFORMACJA DODATKOWA:

Nieobecność ucznia należy zgłaszać telefonicznie nr tel. 71/ 798 69 23 w.150 do godz. 8.00

INFORMACJE O ODPISACH ZA OBIADY MOŻNA UZYSKAĆ POD nr tel. : 71/ 798 69 23 w.100

Ponadto informacja o odpisach za obiady za dany miesiąc, będzie wywieszana na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły w okresie między 26-28 dniem każdego miesiąca.

 • DZIECI KLAS IV-VIII ODBIERAJĄ KARTĘ OBIADOWĄ W s.18a - PARTER
 • UWAGA*
  KAŻDORAZOWO KWOTA NADPŁATY W DANYM MIESIĄCU, DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY, NIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z OBECNOŚCIĄ I UCZESTNICTWEM DZIECKA NA OBIADACH W NASTĘPNYM MIESIĄCU.
  INFORMACJA O NADPŁATACH MOŻE BYĆ UZGADNIANA TELEFONICZNIE.
  ODPISY ZA M-C 02/23 LICZONE SĄ OD 1.02 DO 24.02.23


  Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 • Konto szkoły:

 • PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
  72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 dotyczy klas 1-8
  Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul Wieczysta 105 50-550 Wrocław

  W tytule wpłaty wpisujemy:
 • Imię, nazwisko dziecka i klasę

 • Opłata za obiady za miesiąc...( nazwa miesiąca, rok)

 • W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach – wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki


 • W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej w dniu wydawania obiadu do godz.8:00 pod nr telefonu 71- 798 -69- 23 wew. 150 lub osobiście na portierni szkoły.


 • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.


 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie. Lista odpisów na obiady będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej 24 każdego miesiąca /do tego dnia liczone będą odpisy za obiady/.


 • Deklaracja dostępności |  BIP