Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Kilka słów o Szkole, Zesple i Przedszkolu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego istnieje od 1978 roku. Od 2007 roku wraz z otwartym wówczas Przedszkolem nr 9 „Mały Czytelnik” tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 17. Na infrastrukturę placówki składa się budynek główny – siedziba szkoły, skrzydło boczne z przedszkolem, obiekt sportowy z salą gimnastyczną i pływalnią, dwa boiska sportowe oraz dwa place zabaw – szkolny i przedszkolny.

Dbamy o wysoki poziom działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Oferujemy zajęcia dodatkowe – przedmiotowe, językowe, artystyczne i sportowe. Dla uczniów z trudnościami prowadzimy zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.

W wybranych oddziałach klas I-VI realizowany jest projekt edukacyjny „W świecie eni”, na który składają się zajęcia języka hiszpańskiego oraz warsztaty twórcze. Również od klasy pierwszej prowadzony jest we współpracy z WSK Śląsk i 1 KS Ślęza jeden oddział usportowiony ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego. Od klasy VII uczniowie mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych.

Organizujemy liczne konkursy o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim i regionalnym, m.in. „Od Solidarności do III Rzeczpospolitej”. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w podobnych konkursach, które odbywają się poza Siedemnastką. Naszą wizytówką jest profesjonalnie prowadzony chór Bell canto, który uświetnia imprezy szkolne, pozaszkolne i miejskie, jest też laureatem wielu znaczących nagród w konkursach i przeglądach. Uczniowie angażują się w działania szkolnego wolontariatu.

W realizacji wszystkich działań współpracujemy z wieloma placówkami i podmiotami wspierającymi edukację. Działające w szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemnastki służy pomocą w przygotowywaniu imprez i konkursów, organizuje dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego i szkółki pływackie, uczestniczy w wyposażaniu placówki.

Młodszym uczniom zapewniamy opiekę w dobrze wyposażonej świetlicy w godzinach 6.30-17.30, gdzie dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji.

Na bieżąco wzbogacamy i unowocześniamy sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawki. Wszystkie sale szkolne wyposażone zostały w pomoce multimedialne i dostęp do Internetu. Stale też wzbogacamy zasoby biblioteki. W szkole działa sklepik oraz stołówka zaopatrywana przez firmę cateringową.

Deklaracja dostępności |  BIP