Czcionka: A A+ A++ Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarno Kontrast czarno-żółty

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

Przedszkole nr 9 im. Mały Czytelnik


ul. Wieczysta 105, 50 -550 Wrocław
SP nr 17 P nr 9 Kontakt

Szkolny gabinet dentystyczny

czynny

wtorek 7.30 - 11.30

piątek 7.30 - 13.30„Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” - program finansowany przez Miasto Wrocław

Realizacja Programu w latach 2022-2023 polegać będzie w szczególności na:

 • przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej Programu na terenie szkoły, w której znajduje się gabinet stomatologiczny oraz w szkołach znajdujących się w bliskiej okolicy,

 • zamieszczeniu informacji o Programie w szczególności na stronie internetowej szkoły posiadającej gabinet stomatologiczny, który będzie realizował Program,

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących realizacji Programu z rodzicami, opiekunami prawnymi, nauczycielami uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną. Zaleca się spotkania w grupach nie mniejszych niż 12 osób w formie stacjonarnej lub online,

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów. Działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach Programu muszą być dostosowane do wieku dzieci i uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną,

 • uzyskaniu od rodziców/opiekunów prawnych pisemnej zgody na udział dziecka w Programie,

 • prowadzeniu rejestracji na wizytę w szkolnym gabinecie dentystycznym,

 • przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym indywidualnych zajęć edukacyjnych z dzieckiem i rodzicem z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej,

 • przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym badania stomatologicznego u ucznia z oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów stałych, oceną ortodontyczną, kontrolą higieny jamy ustnej oraz określeniem potrzeb profilaktycznych i leczniczych,

 • stabilizacji u dzieci próchnicy zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glass-jonomerem lub tlenkiem cynku,

 • lakowaniu zębów poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego, zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy w wyrzynających się zębach trzonowych i przedtrzonowych oraz monitorowanie jego retencji zgodnie z Programem,

 • kontroli zalakowanych zębów połączonej z uzupełnieniem laku,

 • leczeniu próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowcach poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd,

 • wymianie laku tymczasowego na lak ostateczny kompozytowy,

 • lakierowaniu zębów,

 • prowadzeniu dokumentacji medycznej,

 • dokumentowaniu innych zadań Programu,

 • opracowaniu sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji Programu, prezentujących wyniki stopnia osiągnięcia celów Programu,

 • monitorowaniu i ewaluacji Programu,

 • zabezpieczeniu i archiwizowaniu dokumentacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Deklaracja dostępności |  BIP