Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

GOTOWOŚĆ SZKOLNA
poradnik dla rodziców

Co to jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna jest pojęciem, pod którym kryje się wiele aspektów życia dziecka. To przede wszystkim gotowość do podjęcia nauki, zainteresowanie nauką oraz taki poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, który pozwoli podołać szkolnym obowiązkom, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i osiągnąć sukces w szkole.

Dobre przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej stanowi wynik interakcji między dzieckiem a środowiskiem rodzinnym i wychowaniem przedszkolnym.

Gotowość szkolna zależy od:

 • wieku kalendarzowego dziecka i indywidualnego tempa rozwoju psychomotorycznego, niektóre dzieci rozwijają się szybciej, inne wolniej, w wieku 6–7 lat różnice między rówieśnikami są dosyć duże
 • aktywności dorosłych, stwarzających dziecku warunki do rozwoju – im bogatsze (w sensie intelektualnym) środowisko, im więcej czasu poświęcają kilkulatkowi dorośli na wspólne rozmowy, zabawy, rysowanie, uczenie, wycieczki, tym szybciej osiągnie on gotowość szkolną.
 • wcześniejszych doświadczeń dziecka wynikających z uczęszczania do przedszkola i zerówki

Do końca kwietnia rodzice 5 i 6latka otrzymają diagnozę przedszkolną - informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, stanowiącą cenne wskazówki dla rodziców o mocnych i słabych stronach swojego dziecka.

Poniższa ankieta jest propozycją sprawdzenia czy Państwa dziecko jest gotowe do nauki w szkole i czy posiada umiejętności, które ułatwią mu dobry start w szkole. Duża liczba odpowiedzi „tak” świadczy o wysokim stopniu przygotowania dziecka do szkoły. Im więcej odpowiedzi „nie”, tym bardziej prawdopodobne jest, że przedszkolak będzie wymagał dodatkowych ćwiczeń przygotowujących do nauki oraz uczęszczania do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Sprawność motoryczna, samodzielność

 • sprawnie łapie i odrzuca piłkę;
 • umie jeździć na rowerze na dwóch kółkach;
 • samodzielnie zjada posiłki i korzysta z toalety;
 • pewnie wspina się po drabince, sprawnie wchodzi po schodach i z nich schodzi;
 • potrafi ubrać i rozebrać się samo, nie potrzebując dużo czasu (wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki);
 • buduje z klocków;
 • lepi z plasteliny;
 • prawidłowo trzyma ołówek , właściwy uchwyt i napięcie mięśniowe;
 • samo podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością;
 • jest fizycznie stabilne i zdrowe;
 • dobrze widzi i słyszy;
 • nie prosi ciągle osób dorosłych o pomoc w drobnych sprawach;
 • rysuje szlaczki litero podobne;
 • nie unika zadań i sytuacji wymagających samodzielności;
 • stara się dokończyć swoje prace, jest zainteresowane wynikiem;
 • potrafi zapamiętać i wykonać polecenie;
 • rozpoznaje, skąd dochodzi dźwięk;
 • potrafi rozpoznawać odgłosy, np. odgłos samolotu;
 • potrafi wykonać kompleksowe ruchy, jak np. „pajacyk”;
 • potrafi stać na jednej nodze dłużej niż 10 sek., potrafi podskakiwać na jednej nodze;
 • chętnie maluje, malując nie wykracza poza linię;
 • potrafi namalować człowieka z co najmniej sześcioma szczegółami.

Umiejętności społeczne i emocjonalne

 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
 • sprząta zabawki i pomoc;
 • potrafi bez problemu spędzić parę godzin bez rodziców;
 • przestrzega zakazy i nakazy dorosłych;
 • nie zachowuje się agresywnie wobec innych dzieci;
 • nie sprzeciwia się dorosłym, wykonuje polecenia;
 • pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie;
 • unika sytuacji konfliktowych;
 • próbuje radzić sobie w pokojowy sposób;
 • uwzględnia prawa innych, np. czeka na swoją kolej;
 • rzadko kiedy wybucha płaczem, złością;
 • stara sie doprowadzić zadanie do końca;
 • mówi o ważnych dla siebie sprawach;
 • pomaga innym dzieciom, próbuje je pocieszyć;
 • okazuje radość z osiągniętego wyniku, sukcesu;
 • chętnie bawi się z innymi dziećmi;
 • potrafi uważnie słuchać;
 • jest zrównoważone i zadowolone;
 • potrafi zająć się sam sobą przynajmniej 20-30 minut;
 • jest w stanie skoncentrować się przez jakiś czas na jednej rzeczy.

Kompetencje poznawcze

 • potrafi powiedzieć coś o sobie (np. o tym co lubi robić, imię, nazwisko, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice, rodzeństwo);
 • rozumie treść poleceń i wykonuje zadanie;
 • wykazuje ciekawość i zainteresowanie szkołą, nową sytuacją;
 • orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni;
 • klasyfikuje i szereguje przedmioty;
 • odróżnia kierunki lewo-prawo;
 • składa układanki typu puzzle;
 • rozumie pojęcia związane z przestrzenią, np. nad, pod, za, obok;
 • wskazuje kierunki na kartce papieru, np. góra-dół, lewo-prawo;
 • zna pory roku i związane z nimi zjawiska, dni tygodnia;
 • potrafi porównać dwa obrazki różniące się szczegółami;
 • słucha uważnie, kiedy ktoś do niego mówi, nie wyłącza się;
 • potrafi skoncentrować się na wykonywanej aktualnie czynności i doprowadzić ją do końca, nie rozprasza się;
 • potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową;
 • potrafi odwzorować proste figury i formy jak np. kwadrat lub trójkąt;
 • dzieli zdanie na wyrazy;
 • dzieli wyrazy na sylaby i łączy sylaby w wyraz;
 • dzieli wyrazy na głoski i łączy głoski w wyraz, czyli posiada zdolność analizy i syntezy fonemowej;
 • ma zasób wiadomości wykraczający poza bezpośrednie doświadczenie.

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej