Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Administrator danych osobowych – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

Ochrona danych osobowych w ZSP17

1.Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w ZSP17pobierz
2.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej przez ZSP17pobierz
3.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w ZSP17pobierz
4.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka do ZSP17pobierz
5.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w ZSP17pobierz
6.Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka z świetlicy w ZSP17pobierz
7.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść w ZSP17pobierz
8.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze sposobem realizacji obowiązku szkolnego w ZSP17pobierz
9.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z biblioteki w ZSP17pobierz
10.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją praktyki przewidzianej programem kształcenia w ZSP17pobierz
11.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wolontariatu w ZSP17pobierz
12.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umową najmu w ZSP17pobierz
13.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umową na świadczenie usług oraz współpracą w ZSP17pobierz
14.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ZSP17pobierz
15.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychpobierz
16.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ZSP177pobierz
17.Zgoda na udział w lekcjach religiipobierz
18.Zgoda na publikację wizerunkupobierz
19.Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej http://www.sp17.net.pl/pobierz
20.Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej http://www.sp17.net.pl/p9/pobierz

Prawo do bycia zapomnianympobierz

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej