Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka


Składki na RR prosimy wpłacać do skarbników klasowych. Prosimy nie dokonywać wpłat indywidualnych na konto RR. Skarbnicy w przelewie podają ilość dzieci, za które dokonują wpłat.


Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

  Prezydium Rady Rodziców
 • Przewodnicząca - pani Monika Majewska
 • Z-ca Przewodniczącej - pani Anna Sobota
 • Skarbnik - pani Agnieszka Goraj-Domalaczny
 • Sekretarz - pani Katarzyna Mazur

Adres mailowy Rady Rodziców : rrsp17@onet.pl

Numer konta: 33 1090 2486 0000 0001 1012 2482

  Wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
 • do ZSP 17 uczęszcza jedno dziecko - opłata 35 zł,
 • do ZSP 17 uczęszcza dwoje dzieci - opłata po 25 zł za każde dziecko,
 • do ZSP 17 uczęszcza troje i więcej dzieci - opłata po 20 zł za każde dziecko.

Zniżka składki obowiązuje również wtedy, gdy dzieci uczęszczają do Przedszkola nr 9.

  Zwroty dla klasy (za wpłacone składki na Radę Rodziców)
 • zwrot 40% wpłaconej kwoty, jeżeli powyżej 90% uczniów klasy dokona wpłat,
 • zwrot 35% wpłaconej kwoty jeżeli powyżej 75% uczniów klasy dokona wpłat,
 • zwrot 30% wpłaconej kwoty jeżeli powyżej 60% uczniów klasy dokona wpłat.


            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej