Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Dokumenty Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu


Wnioski o utworzenie kont uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) na portalu Wrocławska Edukacja oraz wydania i rejestracji elektronicznej karty identyfikacyjnej
A.Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
B.Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”pobierz
C.Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
D.Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnejpobierz
 
1.Statut Przedszkola nr 9 z oddziałami integracyjnymipobierz
2.Statut Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
3.Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 17pobierz
 
4.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowychpobierz
5.Podstawa programowa wychowania przedszkolnegopobierz
Regulaminy i zasady w SP17
7.BHP na lekcji pływania cz.1pobierz
8.BHP na lekcji pływania cz.2pobierz
9.Kontrakt - odwoływanie i skracanie zajęćpobierz
10.Kontrola obowiązku szkolnegopobierz
11.Procedura korzystania z telefonów komórkowychpobierz
12.Wyciąg z regulaminu korzystania z podręcznikówpobierz
12.Regulamin szatnipobierz
13.Jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęćpobierz
14.Deklaracja udziału ucznia w zajęciach dodatkowychpobierz
15.Zgoda rodziców na udział ucznia w zawodach, imprezach itp. organizowanych przez SP17pobierz
16.Regulamin Organizacyjnypobierz
17.Regulamin Pracy ZSP 17pobierz
18.Regulamin wynagradzania pracowników samorządowychpobierz
19.Regulamin wycieczekpobierz
20.Procedury interwencyjnepobierz
19.PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
a.Edukacja wczesnoszkolnapobierz
b.Zachowanie w klasach IV-VIIIpobierz
b.Zachowanie w klasach I-IIIpobierz
c.Język polskipobierz
d.Język angielskipobierz
d.załącznik 1 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy4pobierz
d.załącznik 2 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy5pobierz
d.załącznik 3 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy6pobierz
d.załącznik 4 - J.ang.-Kryteria oceniania Brainy8pobierz
d.załącznik 4 - J.ang.-Kryteria oceniania klasa 7 - Repetytoriumpobierz
e.Język hiszpańskipobierz
f.Język francuskipobierz
g.Historiapobierz
h.WOSpobierz
i.Matematykapobierz
j.Przyrodapobierz
k.Biologiapobierz
l.Geografiapobierz
m.Fizykapobierz
n.Chemiapobierz
o.Muzykapobierz
p.Plastykapobierz
r.Zajęcia technicznepobierz
s.Zajęcia komputerowepobierz
t.Wychowanie fizycznepobierz
u.Pływaniepobierz
w.Religiapobierz
v.Etyka 1-3pobierz
x.Etyka 4-8pobierz

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej