Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

     SZCZĘŚLIWY NUMEREK

REGULAMIN

  1. Każdego dnia od poniedziałku do piątku jest losowany tak zwany Szczęśliwy Numerek, dający przywileje uczniom posiadającym taki numer w dzienniku, jak wylosowany Szczęśliwy Numerek.
  2. Szczęśliwy Numerek losowany jest przez eDziennik - Librus o godzinie 18.00 dnia poprzedniego i tylko tam znajduje się wynik losowanie. W późniejszym terminie wynik losowania będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń obok pokoju 41.
  3. Wylosowany numerek wypada z puli i nie bierze udziału w losowaniu do wyczerpania wszystkich numerów.
  4. Wylosowany uczeń nie może być tego dnia pytany, chyba, że wyrazi na to zgodę. Otrzymana wówczas ocena jest wpisywana do dziennika.
  5. Uczeń, który został wylosowany, może dostać danego dnia wpis lub uwagę za niewłaściwe zachowanie.
  6. Jeśli sprawdzian (niezależnie od jego formy i objętości) był zapowiedziany wcześniej, uczeń nie jest zwolniony z obowiązku pisania i może uzyskać każdą ocenę.
  7. Jeśli uczeń wcześniej pisał sprawdzian (niezależnie od jego formy i objętości) i dostał złą ocenę, zostaje ona wpisana mimo obowiązującego numerka.
            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej