Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

JADŁOSPIS SZKOŁA 21.03 - 01.04

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE 21.03 - 01.04

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE BEZMLECZNY 21.03 - 01.04

KWIECIEN 2022

Cena obiadów od 01.04.22 - 30.04.2022

Dwa dania 17 dni x 9,00= 153,00

Zupa 17 dni x 4,00= 68,00

14,15,19 są dniami wolnymi - świetlica będzie czynna, więc prosimy o dopłatę 27,00 za dzieci będące w świetlicy.

ZSP NR 17 WE WROCŁAWIU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DOKONYWANIE TERMINOWYCH WPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY, CO NAJMNIEJ 2 DNI WCZEŚNIEJ.

RACHUNEK BANKOWY KONTA SZKOŁY: Bank PKO BP 72 1020 5226 0000 6602 0416 4638

INFORMACJA DODATKOWA:

Nieobecność ucznia należy zgłaszać telefonicznie nr tel. 71/ 798 69 23 w.150 do godz. 8.30

INFORMACJE O ODPISACH ZA OBIADY MOŻNA UZYSKAĆ POD nr tel. : 71/ 798 69 23 w.113.

Ponadto informacja o odpisach za obiady za dany miesiąc, będzie wywieszana na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły w okresie między 26-28 dniem każdego miesiąca.

 • ODPISY ZA OBIADY SĄ POLICZONE OD DNIA 1.03.2022r. DO DNIA 28.03.2022r.
 • ODPISY NALEŻY ZSUMOWAĆ Z KOLUMNY ZA M-C 01- 02/2022 ORAZ 03 I POMNIEJSZYĆ WPŁATĘ NA M-C 04/2022r.
 • JEŻELI KWOTA ODPISÓW BĘDZIE WIĘKSZA OD WPŁATY NA M-C 04/2022 PROSZĘ O POTWIERDZENIE TELEFONICZNE, ŻE DZIECKO BĘDZIE JADŁO OD 1.04.22.
 • UWAGA*
  KAŻDORAZOWO KWOTA NADPŁATY W DANYM MIESIĄCU, DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY, NIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z OBECNOŚCIĄ I UCZESTNICTWEM DZIECKA NA OBIADACH W NASTĘPNYM MIESIĄCU.
  INFORMACJA O NADPŁATACH POWINNA BYĆ UZGADNIANA TELEFONICZNIE.

  Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

   Cena obiadu: 9zł - dwa dania (zupa + drugie danie); 4zł - zupa

  Konto szkoły:
  PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
  72 1020 5226 0000 6602 0416 4638 dotyczy klas 1-8
  Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul Wieczysta 105 50-550 Wrocław

  W tytule wpłaty wpisujemy:
   Imię i nazwisko dziecka i klasa
   opłata za obiady za miesiąc…..( nazwa miesiąca, rok)
   W przypadku zamówienia obiadów tylko w konkretnych dniach – wpisanie tych dni, np. tylko poniedziałki i piątki

   W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosi ć ten fakt telefonicznie najpóźniej w dniu wydawania obiadu do godz.8:30 pod nr telefonu 71- 798 -69- 23 wew. 150 lub osobiście na portierni szkoły.

   Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc

  Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, lub zgłoszone po terminie Lista odpisów na obiady będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej 24 każdego miesiąca /do tego dnia liczone będą odpisy za obiady/

  (Jadłospisy dostępne są na stronie szkoły w zakładce „RODZICE”)

              


  Od Solidarności...

  Szkocja7

  Galop

  Szkółka pływania

  Szkoły dla nadziei

  Szkółka hokejowa

  Biuletyn Informacji Publicznej