Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP 17

Nr konta Stowarzyszenia: 96 1240 4025 1111 0000 4259 8653 (dotyczy wpłat za lekcje j.hiszpańskiego, szkółki pływackie, SKSy, zajęcia taneczne)

Trochę historii

Na zebraniu 22 października 1991 r. grupa nauczycieli i rodziców uczniów naszej szkoły powołała do życia STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17, które rozpoczęło działalność w 1992 r.

"Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna, materialna i finansowa Szkole Podstawowej nr 17, aby stała się placówką, która zapewni dzieciom wszechstronny rozwój godny człowieka XXI wieku" - tak zapisano w statucie.

Jak działamy?

Środki na działalność statutową pozyskujemy poprzez:

  • składki członkowskie,
  • darowizny,
  • działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie organizuje między innymi:

  • Stowarzyszenie organizuje między innymi:
  • szkółki pływackie,
  • naukę języka obcego w klasach młodszych,
  • kółka komputerowe dla dzieci,
  • rytmikę w zerówkach,
  • zajęcia pływackie,
  • koła przedmiotowe.

Jakie są efekty naszej działalności?

Wyposażenie szkoły (gabinety lekcyjne, korytarze, aula, itp.) Kupiliśmy komputery, tablice interaktywne, projektory do niektórych gabinetów. Przeznaczyliśmy środki na zakup wykładziny na schody i korytarze, remont gabinetów i utworzenie Centrum Terapii. Wyposażyliśmy gabinet zajęć technicznych, zakupiliśmy nagłośnienie rzutnik i ekran multimedialny do auli. Zakupiliśmy podręczniki i słowniki do gabinetów, sprzęt pływacki, pomoce naukowe do gabinetów.

Nagrody dla laureatów różnego rodzaju konkursów przedmiotowych i sportowych dladzieci z SP17.

Corocznie finansujemy prestiżową szkolna imprezę Mini-Nobel SP 17.

Wspieramy finansowo imprezy międzyszkolne, które nasza szkoła współorganizuje („Od Solidarności do III Rzeczpospolitej, Galop, Konkurs Wiedzy o UE itp.)

Zakup strojów dla szkolnych zespołów tanecznych (do polki, krakowiaka, tańca irlandzkiego, itp.) i chóru szkolnego.

Pomoc doraźna uczniom naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (np. dofinansowanie obiadów).

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 17
Sławomir Wolski

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej