Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Świetlica w Siedemnastce
Czynna od godz. 630-1730

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. W bezpiecznym i miłym otoczeniu, dzieci mogą wypoczywać, odrabiać prace domowe, zjeść posiłek. Staramy się stworzyć odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, a także rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci.

Nauczyciel rozpoczynający pierwszą lekcję w danym dniu w klasie pierwszej odbiera dzieci ze świetlicy, a także po ostatnich zajęciach odprowadza swoich podopiecznych do niej i informuje wychowawcę przejmującego dzieci, ilu uczniów pozostawiają pod jego opieką.

Uczniowie ze świetlicy pod opieką wychowawcy udają się na obiad, a po nim, pod jego nadzorem wracają do sali.

Regulamin świetlicy

630-730 ZBIÓRKA DZIECI W ŚWIETLICY, ROZMOWY INDYWIDUALNE.
730-800 GRY I ZABAWY
800-830 ODRABIANIE LEKCJI
830-900 ŚNIADANIE
900-1000 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
1000-1145 GRY I ZABAWY
1145-1155 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
1155-1330 OBIAD
1330-1400 ZAJĘCIA REKREACYJNE
1400-1500 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
1530-1530 ODRABIANIE ZADAŃ
1530-1730 GRY I ZABAWY

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:

 • Organizowanie pomocy w nauce
 • Tworzenie warunków do nauki własnej
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnej pracy umysłowej
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowo-zespołowych
 • Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • Kształtowanie nawyków dbałości o środowisko naturalne
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Tygodniowy rozkład zajęć organizowanych w naszej świetlicy zawiera:

 • zajęcia słowa żywego – czyli nauka wierszy, przygotowanie inscenizacji.
 • zajęcia plastyczne – czyli poznawanie różnych technik plastycznych,
 • zajęcia muzyczne- nauka nowych piosenek, ćwiczenia rytmiczne, gry i zabawy ze śpiewem,
 • zajęcia techniczne,
 • gry i zabawy dydaktyczno-wychowawcze – zabawy interaktywne, grupowe i zespołowe.

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej